Metryczka tekstu zgłaszanego do publikacji

  1. Autor/Autorzy (tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko)
  2. Tytuł tekstu (w języku polskim lub angielskim)
  3. Słowa kluczowe w języku polskim (do 5)
  4. Słowa kluczowe w języku angielskim (do 5)
  5. Proponowany dział
  6. Tłumaczenie z dowolnego języka na polski (do 15 linijek)
  7. Nota o Autorze/Autorach (w języku polskim, do 15 linijek) zawierająca aktualną afiliację tj. nazwę uczelni (wydziału, instytutu, katedry, zakładu) lub innego miejsca pracy a także pocztowy adres służbowy, aktualnie zajmowane stanowisko, wiadomości o badaniach i zainteresowaniach badawczych, wybrane publikacji (maksymalnie 5-7), kontakt - telefon służbowy lub inny, adres e-mailowy,  miejscowość, datę, podpis.