Kontakt

WARSZAWSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA IM. B. PRUSA

ul. Smulikowskiego 6/8 pok. 505 A
00-389 Warszawa
e-mail: redakcja@rp.edu.pl
przyjęcia: 9:00 - 15:00

Teksty prosimy wysyłać na adres e-mail: redakcja@rp.edu.pl
Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres e-mali: marek.jedrzejewski@rp.edu.pl – sekretarz Redakcji
Zapytania dotyczące prenumeraty i egzemplarzy archiwalnych, prosimy kierować na adres e-mail: michal.krupinski@rp.edu.pl