Redakcja

  • Marian Surdacki (redaktor naczelny)
  • Ewa Brodacka-Adamowicz (z-ca redaktora naczelnego)
  •  Magdalena Grochulska (pedagogika)
  • Marek Jędrzejewski (sekretarz redakcji, socjologia)
  • Aneta Ignatowicz (pedagogika, historia)
  • Elżbieta Hoffmann (język polski)
  • Giuseppe Mari (pedagogika, język włoski)
  • Irina Valitova (pedagogika, język rosyjski)
  • Urszula Soler (socjologia)

Redaktor naukowy

ks. prof. Marian Walerian Nowak

Redaktor statystyczny

Jacek Bogucki