Studia magisterskie jednolite – fiszka

STUDIA MAGISTERSKIE JEDNOLITE

Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od wtorku do piątku),
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 5 lat, 10 semestrów
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.