Studia magisterskie drugiego stopnia – fiszka

STUDIA MAGISTERSKIE (drugiego stopnia)

Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych (soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy polski
Uzyskiwany tytuł magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych.