Studia magisterskie – Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA MAGISTERSKIE (drugiego stopnia)

Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku),
Czas trwania studiów 2 lata, 4 semestry
Język wykładowy angielski
Uzyskiwany tytuł magister. Naukę można kontynuować na studiach podyplomowych.