Zarządzanie intro

Studia na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania przygotowują do zarządzania własną firmą, kierowania zespołem pracowników oraz pracy na szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

W ramach kierunku Zarządzanie oferujemy specjalności:

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek Zarządzanie
Tryb
  • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
  • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski, angielski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych