Prenumerata

Prenumeratę „Ruchu Pedagogicznego” można zamówić od dowolnego numeru, wpłacając odpowiednią kwotę na konto:
04 2490 0005 0000 4600 1515 3791 należące do Wszechnicy Warszawskiej Sp. z o.o.
Prosimy o podanie na blankiecie przelewu w polu „tytułem” numeru, od którego jest zamawiana prenumerata.

Faktury za prenumeratę będą wystawiane przez Wszechnicę Warszawską Sp. z o.o., ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

Ceny „Ruchu Pedagogicznego”:
prenumerata roczna (4 numery) - 60,00 zł,
prenumerata półroczna (2 numery) - 30,00 zł,
opłata za pojedynczy numer - 17,00 zł.

Wszelkie sprawy związane z prenumeratą prowadzi Pan Michał Krupiński e-mail: michal.krupinski@rp.edu.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail jak wyżej.
Indeks 221767    PL ISSN  0483-4992