Skip to content
+48 690 890 760

Recenzenci

Ruch Pedagogiczny

Recenzenci współpracujący z redakcją
„Ruchu Pedagogicznego”

 • dr hab. Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych
 • dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr hab. Jarosław Michalski, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych
 • dr hab. Agnieszka Naumiuk, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • dr hab. Marzenna Nowicka, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Nauk Społecznych
 • prof. dr hab. Krystyna Pankowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • dr hab. Agnieszka Piejka, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Wydział Pedagogiczny
 • dr hab. Jan Rutkowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny
 • dr Agnieszka Sojka, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny
 • prof. nzw. dr hab. Urszula Tyluś, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Instytut Edukacji
 • dr hab. Urszula Wróblewska, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 • dr hab. Hanna Żuraw, prof. APS, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Wydział Nauk Pedagogicznych