Redakcja

  • Bartosz Głowacki (socjologia)
  • Anna Grabińska (psychologia, kulturoznawstwo)
  • Magdalena Grochulska (pedagogika)
  • Aneta Ignatowicz (zastępca redaktora naczelnego, pedagogika, historia)
  • Marta Kochanek (sekretarz redakcji, pedagogika, język polski)
  • Izabela Krupa-Mażulis (filozofia)
  • Giuseppe Mari (pedagogika, język włoski)
  • Jarosław Siwoń (język rosyjski)
  • Marian Surdacki (redaktor naczelny)

Redaktor naukowy

ks. prof. Marian Walerian Nowak

Redaktor statystyczny

Jacek Bogucki