Redakcja

  • Marian Surdacki (redaktor naczelny)
  • Aneta Ignatowicz (z-ca redaktora naczelnego, pedagogika, historia)
  • Marta Kochanek (sekretarz redakcji, język polski)
  • Magdalena Grochulska (pedagogika)
  • Giuseppe Mari (pedagogika, język włoski)
  • Irina Valitova (pedagogika, język rosyjski)
  • Urszula Soler (socjologia)

Redaktor naukowy

ks. prof. Marian Walerian Nowak

Redaktor statystyczny

Jacek Bogucki