Komunikat Rektora

Szanowni Państwo,

Nie panikujemy, ale nie bagatelizujemy.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo naszych studentów i pracowników, w związku z wystąpieniem zagrożenia koronawirusem COVID-19, Rektor WUE podjęła decyzję o zawieszeniu od 12 marca do 14 kwietnia 2020 r. wykładów i zajęć dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie. Zajęcia zawieszone będą udostępnione i realizowane poprzez platformę e-learningową, tworzenie repozytoriów i konsultacje mailowe.

Powyższa decyzja została podjęta w związku z poniższym komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-mozliwosci-zawieszenia-zajec-w-przypadku-zagrozenia-wirusem-sars-cov-2-w-uczelni

Nawiązując do wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Sztab kryzysowy WUE, powołany przez Władze uczelni, zalecił stosowanie się do procedury WUE o numerze 3/KMJK/2019.

Dziekanat i administracja uczelni działają w dotychczasowych godzinach pracy. Ze względu na zagrożenie koronawirusem COVID-19 obligujemy studentów i pracowników dydaktycznych w sprawach pilnych do kontaktu z uczelnią drogą meilową:

dziekanat@wue.waw.pl
pedagogika.dziekanat@wue.waw.pl
kwestura@wue.waw.pl
rekrutacja@wue.waw.pl
rektorat@wue.waw.pl
oraz telefoniczną:

dziekanat +48 512 575 934
kwestura +48 579 079 215
rekrutacja +48 690 890 760

Przedłużenie ważności elektronicznych legitymacji studenckich, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, będzie odbywało w soboty: 21 marca w godzinach: 9.00 – 13.00, 28 marca: 9.00 – 13.00 oraz w czwartek 19 marca (10.00 do 15.00) i w środę 25 marca (13.00 do 17.00).

Zaplanowane na niedzielę 15 marca br. egzaminy dyplomowe odbędą się zgodnie z planem.