Metodyka wychowania fizycznego

Podziel się

Przedmiot „Metodyka wychowania fizycznego” ma przyczynić się do wypracowania przez przyszłych nauczycieli w klasach I-III szkoły podstawowej umiejętności pozwalających na prowadzenie atrakcyjnych i bezpiecznych lekcji wychowania fizycznego.

Studenci w trakcie zajęć poznają zasady, formy i metody prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, rodzaje i charakter ćwiczeń ruchowych, cele i strukturę lekcji wychowania fizycznego oraz zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas tych lekcji. Ponadto poruszane są zagadnienia dotyczące kwalifikacji uczniów do zajęć wychowania fizycznego oraz kryteriów oceny ucznia w ramach tych zajęć.

Kolejnym etapem jest nauka planowania lekcji wychowania fizycznego. Studenci w tym celu przygotowują konspekty zajęć wychowania fizycznego związane z różnymi dziedzinami aktywności ruchowej (m.in. gry i zabawy ruchowe, gry zespołowe, gimnastyka podstawowa, podstawowe ćwiczenia wywodzące się z lekkoatletyki, ćwiczenia zapobiegające powstawaniu wad postawy).

Zarówno przygotowanie poszczególnych lekcji, jak i ich prowadzenie wymaga znajomości przez przyszłych nauczycieli szerokiego wachlarza ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych. Zgodnie z przyjętą strukturą są to przykłady ćwiczeń kształtujących, ćwiczeń służących kształtowaniu sprawności wśród dzieci, ćwiczeń zapobiegających powstawaniu wad postawy, gier i zabaw dla uczniów z klas I-III, ćwiczeń charakterystycznych dla gier zespołowych. Przyjęty podział jest zgodny z aktualnie obowiązującą podstawą programową. Szczególną uwagę zwraca się na wypracowanie umiejętności prawidłowego sposobu prezentacji uczniom określonych ćwiczeń oraz na przestrzeganie zasad nauczania poszczególnych aktów ruchowych.

Ważnym celem zajęć jest zwiększenie świadomości studentów na temat znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka. Konsekwencją tego wstępnego założenia jest zachęcenie ich do samodzielnego podjęcia aktywności fizycznej. Dzięki temu staną się przykładem dla swoich uczniów oraz będą w stanie sprawniej realizować zadania edukacyjne powiązane z prowadzeniem zajęć wychowania fizycznego w szkole podstawowej.

 

Zajęcia z przedmiotu „Metodyka wychowania fizycznego” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Krzysztof Męka.


Podziel się