Prawa dziecka

Podziel się

Celem wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów z przedmiotu „Prawa dziecka” jest wprowadzenie studentek i studentów w fascynującą problematykę walki o ustanowienie praw dziecka i ich ochronę.

Na zajęciach można poznać historię powstawania tych praw na tle historii praw człowieka w ogóle. Poza wiedzą dotyczącą genezy i źródeł powstawania praw dzieci podczas studiów można zdobyć także informacje na temat funkcjonowania współczesnych instytucji i organizacji służących obronie praw dzieci: Komitetu Praw Dziecka, UNICEF czy Rzecznika Praw Dziecka. Podczas wykładów i ćwiczeń można prowadzić gorące dyskusje na temat poszczególnych zapisów Konwencji o prawach dziecka i szczegółowych rozwiązań w prawie polskim, np. praw dziecka jako ucznia czy praw dzieci z niepełnosprawnością.

Zajęcia podkreślają także istotną rolę edukacji o prawach dziecka oraz prezentują metody dydaktyczne w nauczaniu o tych prawach, co w praktyce pozwala nauczycielkom i nauczycielom zdobyć praktyczne umiejętności w tym zakresie i prowadzić w ciekawy sposób zajęcia z uczniami o ich uprawnieniach i środkach ich ochrony.

 

Zajęcia z przedmiotu „Prawa dziecka” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się