Prawne aspekty ochrony dziecka przed krzywdzeniem — prawo opiekuńczo-wychowawcze

Podziel się

Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria z przedmiotu „Prawne aspekty ochrony dziecka przed krzywdzeniem — prawo opiekuńczo-wychowawcze” stawiają sobie za cel przedstawienie studentkom i studentom aspektów prawnych zagadnienia krzywdzenia dzieci i współczesnej przemocy wobec dzieci w praktyce pedagogicznej. Podczas zajęć poznajemy zapisy o ochronie praw dziecka w prawie międzynarodowym oraz o ochronie praw dziecka w Polsce.

Następnie wchodzimy w poznawanie przepisów na temat konkretnych przestępstw, które mogą być popełniane przeciwko dzieciom, oraz dowiadujemy się, jak można je ścigać i karać.

W dalszej kolejności zaznajamiamy się z problemami przemocy w rodzinie i poznajemy podstawowe procedury interwencji w obronie dzieci przed krzywdzeniem. Analizujemy także konkretne formy krzywdzenia dzieci: przemoc fizyczną, psychiczną, moralną, zaniedbanie czy porzucenie dziecka i prawne sposoby walki z nimi.

W końcu dyskutujemy o sprawach ochrony dzieci przed krzywdzeniem w działalności szkół i innych placówek.

Zajęcia stawiają sobie także za zadanie zdobycie umiejętności czytania, interpretacji i rozumienia niejasnych przepisów prawa oraz ich stosowania w codziennej praktyce edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności w zarządzaniu szkołą.

 

Zajęcia z przedmiotu „Prawne aspekty ochrony dziecka przed krzywdzeniem — prawo opiekuńczo-wychowawcze” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Piotr Reputakowski.


Podziel się