Psychologia w zarządzaniu

Podziel się

Rewolucja technologiczna zmniejsza ilość rutynowej, prostej pracy wykonywanej indywidualnie, którą można zarządzać metodami „kija i marchewki”, nagradzaniem za wynik i karaniem za jego brak. Zaangażowanie i motywacja wewnętrzna stają się pożądanymi charakterystykami u pracownika. Niezwykle istotne jest, aby współczesny lider znał mechanizmy motywowania zwiększające poziom zaangażowania, jak również satysfakcji z pracy. Obecnie wzrasta znaczenie kompetencji „miękkich”. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z najnowszymi trendami we współczesnej psychologii zarządzania; przedstawienie kompetencji niezbędnych do sprawnego zarządzania zmianą, tworzenia efektywnych zespołów, budowania relacji i rozwiązywania konfliktów.

Na zajęciach poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

— Osobowość — poznanie swojego typu osobowości według teorii C.G Junga.

— Psychologiczne aspekty przywództwa.

— Psychopatologia pracy (stres, wypalenie zawodowe, uzależnienie od pracy).

— Rozwiązywanie konfliktów.

— Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu.

— Coaching indywidualny i grupowy.

— Psychologiczne aspekty motywacji i motywowania.

— Zarządzanie pracownikami — pokolenie X, Y, Z.

— Zarządzanie kompetencjami, zarządzanie talentami.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń, testów, filmów, wykładów, zgodnie z modelem Kolba — uczeniem się przez doświadczenie. Studenci zachęcani są do krytycznego myślenia oraz przedstawiania swojego punktu widzenia.

 

Zajęcia z przedmiotu „Psychologia w zarządzaniu” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się