Rozwijanie inteligencji emocjonalnej

Podziel się

Celem warsztatu jest zapoznanie studentów z zasadami inteligencji emocjonalnej oraz jej trening poprzez różnorodne ćwiczenia indywidualne i grupowe.

 

5 obszarów inteligencji emocjonalnej i ich rola

Praca podczas warsztatu koncentruje się na pięciu głównych aspektach poszerzania swoich umiejętności: samoświadomości (świadomość własnych potrzeb, pragnień, zalet, wad i ograniczeń), samokontroli (kontrola nad własnymi zachowaniami oraz emocjami), automotywacji (źródła motywacji), empatii (rozpoznawanie emocji innych osób oraz utożsamianie się z nimi), kompetencji społecznych (komunikowanie się z innymi ludźmi, z uwzględnieniem ich stylu zachowania i myślenia, emocji i uczuć).

Na zajęciach studenci dowiedzą się między innymi:

— Do czego potrzebujemy uczuć.

— Jak mieć dostęp do własnych emocji.

— Jak wyrażać uczucia w inteligentny emocjonalnie sposób.

— Na czym polega asertywna postawa.

— Co sprawia, że „chce nam się chcieć”, czyli jak dbać o motywację wewnętrzną.

— Jak radzić sobie ze stresem.

— Jak budować poczucie własnej wartości i życzliwość do siebie i innych.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń, testów, filmów, wykładów zgodnie z modelem Kolba — uczeniem się przez doświadczenie. Studenci zachęcani są do krytycznego myślenia oraz przedstawiania swojego punktu widzenia.

Dlaczego warto rozwijać inteligencję emocjonalną? Ponieważ osoby inteligentne emocjonalnie osiągają wyznaczone cele, budują satysfakcjonujące relacje z innymi, są mądrzejsze i szczęśliwsze.

 

Zajęcia z przedmiotu „Rozwijanie inteligencji emocjonalnej” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się