Współczesne problemy psychologii

Podziel się

Podstawowym celem zajęć jest przybliżenie studentom wybranej tematyki mieszczącej się w obszarze problemów współczesnej psychologii, ze wskazaniem obszarów, w których warto łączyć teorię z praktyką. Na wykładach jest poruszana problematyka tematów istotnych zarówno z perspektywy funkcjonowania człowieka, jak i — w szerszym ujęciu — społeczeństwa XXI wieku.

Omawiane są m.in. następujące zagadnienia:

— Zachowania prospołeczne — dlaczego pomagamy innym.

— Komunikacja interpersonalna.

— Stres. Stres jako zjawisko towarzyszące codziennie współczesnemu człowiekowi. Stres a zdrowie fizyczne i psychiczne.

— Jak przekonywać ludzi, czyli o postawach i sposobach ich zmiany.

— Wpływ społeczny. Podstawowe techniki wpływu społecznego wykorzystywane we współczesnym świecie oraz mechanizmy ich działania, informacyjny oraz normatywny wpływ społeczny, konformizm wobec innych ludzi / norm.

— Co nas motywuje do działania. Teorie i narzędzia motywacji.

— Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja. Przejawy, typy i źródła / geneza uprzedzeń. Rozpowszechnienie uprzedzeń we współczesnym świecie. Sposoby walki z istniejącymi uprzedzeniami i przeciwdziałania ich powstawaniu.

— Atrakcyjność interpersonalna i autoprezentacja.

— Psychologia konfliktu. Negocjacje i mediacje.

— Dlaczego jesteśmy posłuszni — konformizm społeczny.

— Psychologia w biznesie.

Zajęcia prowadzone są metodami warsztatowymi, z wykorzystaniem różnorodnych ćwiczeń, testów, filmów, wykładów, zgodnie z modelem Kolba — uczeniem się przez doświadczenie. Studenci zachęcani są do krytycznego myślenia oraz przedstawiania swojego punktu widzenia.

 

Zajęcia z przedmiotu „Współczesne problemy psychologii” na Wydziale Pedagogicznym i na Wydziale Nauk Społecznych Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi mgr Anna Brzezińska.


Podziel się