Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej

Podziel się

Przedmiot „Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej” służy przede wszystkim przygotowaniu przyszłych nauczycieli do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

W czasie zajęć studenci zapoznają się z zasadami, formami, metodami prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, rodzajami i charakterystyką ćwiczeń ruchowych, celami i strukturą lekcji wychowania fizycznego, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas tych lekcji. Ponadto poruszone zostają zagadnienia dotyczące kwalifikacji uczniów do zajęć wychowania fizycznego oraz kryteriów oceny ucznia w ramach tych zajęć.

Realizacja podstawowego celu przedmiotu „Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej” wymaga poznania przez studentów zasad przygotowania konspektu lekcji wychowania fizycznego. Następnie studenci w ramach swoich zadań przygotowują konspekty lekcji wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej.

Ważnym elementem przygotowania studentów do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego jest zapoznanie ich z przykładami ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych dla dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej. Zgodnie z przyjętą strukturą są to przykłady ćwiczeń kształtujących, ćwiczeń służących kształtowaniu sprawności wśród dzieci, ćwiczeń zapobiegających powstawaniu wad postawy, gier i zabaw dla uczniów z klas I-III, ćwiczeń charakterystycznych dla gier zespołowych. Oprócz samego zapoznania z tymi przykładami dużą uwagę zwraca się na wypracowanie umiejętności prawidłowego sposobu prezentacji uczniom określonych ćwiczeń.

Wszelkie działania związane z przygotowaniem konspektów lekcji wychowania fizycznego oraz poznawaniem przykładów ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych odniesione są do aktualnej podstawy programowej i zawartymi w niej przewidywanymi osiągnięciami uczniów po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej w zakresie wychowania fizycznego.

Z przedmiotem ściśle związana jest także sprawa wypracowania umiejętności w obszarze kształtowania wśród uczniów szerszych postaw ukierunkowanych na ochronę własnego zdrowia. Przede wszystkim chodzi tu o działania związane z wytworzeniem nawyków w postaci regularnego podejmowania aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, radzenia sobie ze stresem itp.

Jednocześnie przedmiot „Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej” ma przyczynić się do zwiększenia świadomości studentów w zakresie znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. W konsekwencji ich przyszłe działania edukacyjne powiązane z promocją zachowań związanych ze zdrowym stylem życia powinny być wzbogacone własnym przykładem i doświadczeniem.

 

Zajęcia z przedmiotu „Metodyka edukacji fizycznej i zdrowotnej” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr Krzysztof Męka. 


Podziel się