Pedagogika przedszkolna

Podziel się

Celem zajęć z przedmiotu „Pedagogika przedszkolna” jest zapoznanie studentów z problematyką pedagogiki przedszkolnej i przygotowanie ich do pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w wieku przedszkolnym. Na zajęciach przyglądamy się tradycjom, z których wyrasta współczesne myślenie o dziecku, prawidłowościom jego rozwoju i zadaniom edukacji przedszkolnej. Odwołujemy się między innymi do takich klasyków, jak Maria Montessori, Rudolf Steiner, Celestyn Freinet i John Dewey. Centralną część zajęć stanowi dyskusja nad wykorzystywanymi w przedszkolach metodami aktywizującymi, takimi jak metoda projektów, metoda Labana, metoda dobrego startu, dziecięca matematyka Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, kinezjologia edukacyjna, globalne czytanie według Glenna Domana i wiele innych. Poddajemy analizie najważniejsze zadania stojące przed nauczycielem edukacji przedszkolnej i zastanawiamy się nad tym, jakie kompetencje są mu niezbędne w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

Zajęcia z przedmiotu „Pedagogika przedszkolna” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr hab. Agnieszka Piejka.


Podziel się