Podstawy gerontopedagogiki

Podziel się

Podczas zajęć można zdobyć podstawową wiedzę w zakresie gerontopedagogiki — dowiedzieć się, dlaczego przedmiotem jej badań i refleksji jest nie tylko problematyka osób starzejących się i starszych, a także dokładniej przyjrzeć się temu, co oznacza „wychowanie w perspektywie starości”. Na zajęciach szukamy odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby przygotować człowieka do godnego i refleksyjnego przeżywania starości i aby potrafił on dostrzegać wartość i perspektywy rozwojowe w tym ostatnim etapie swojego życia. Rozmawiamy o możliwościach aktywizowania (fizycznego, społecznego, zawodowego, kulturalnego i edukacyjnego) seniorów. Przyglądamy się różnym perspektywom postrzegania starości: stereotypowej, realistycznej i ukierunkowanej na potencjał rozwojowy. Podejmujemy dyskusję nad tym, czego można nauczyć się od seniorów, i nad tym, czego można nauczyć ich samych.

 

Zajęcia z przedmiotu „Podstawy gerontopedagogiki” na Wydziale Pedagogicznym Warszawskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Bolesława Prusa prowadzi dr hab. Agnieszka Piejka.


Podziel się